Vad är GPT-4?

Vad är GPT-4?

GPT-4 står för ”Generative Pre-trained Transformer 4” och är den fjärde generationen av Open AI´s serie av språk modeller. Denna modell har tränats på en enorm mängd textdata, vilket gör att den kan förstå och generera mänskligt språk på ett sätt som är otroligt nära hur vi själva kommunicerar. Jämfört med tidigare versioner, som GPT-3, har GPT-4 förbättrade förmågor när det gäller kontext förståelse och text generering.

Maritopia

Maritopia

Maritopia’s origins are shrouded in mystery, lost to the annals of time. Some say it was founded by a group of visionary explorers seeking refuge from the tumultuous mainland. Others believe it was a haven gifted by the sea itself, a sanctuary where mortals and mythical beings could coexist in harmony. Regardless of its origins, Maritopia evolved over centuries into a thriving city known for its innovation, diversity, and resilience.

Delve into the abyss of Shadowdeep.

Delve into the abyss of Shadowdeep.

In the veiled domain of Gloomhaven, a land wrapped in the eternal mists and arcane whispers, lies the forsaken labyrinth of Shadowdeep. This age-old fortress, buried under the dense canopy of the Mourningvale, a forest of gnarled trees and somber breezes, is rumored to guard the Sepulcher of the Forgotten King, a timeless ruler who once governed the domain with insight and valor.