Vad är GPT-4?

Vad är GPT-4?

GPT-4 står för ”Generative Pre-trained Transformer 4” och är den fjärde generationen av Open AI´s serie av språk modeller. Denna modell har tränats på en enorm mängd textdata, vilket gör att den kan förstå och generera mänskligt språk på ett sätt som är otroligt nära hur vi själva kommunicerar. Jämfört med tidigare versioner, som GPT-3, har GPT-4 förbättrade förmågor när det gäller kontext förståelse och text generering.

Realm of Thaloria (English)

Realm of Thaloria (English)

In the realm of Thaloria, a land interwoven with ancient magics and whispered secrets, there lies a dungeon known as the Gloomhollow Crypts. This forsaken place, cloaked in shadows and mysteries, beckons adventurers with the allure of lost treasures and forbidden knowledge. The tale unfolds in the hamlet of Dawn’s Edge, where whispers of a powerful artifact hidden within the depths of Gloomhollow have kindled the embers of courage in many a heart.