Mäster Eolande

Mäster Eolande

I det skuggade riket Tavni, där slöjan mellan världarna är tunn och luften är tjock av uråldrig magi, levde en alkemist med oöverträffad skicklighet, endast känd som Mäster Eolande. Hans boning, ett torn smidt av obsidian och ådrat med silver, genomborrade den ständigt dystra silhuetten av Eldritch-skogen. Innanför dess murar jagades hemligheter som var förbjudna och svårbegriplig kunskap med brinnande iver, för Eolande försökte avslöja de mysterier som band samman tillvarons väv.

Det hände sig att en student, en ung man med skarpt intellekt och omättlig nyfikenhet, vid namn Cajus drogs till hans sida. Caius, vars hjärta var lika rent som hans sinne var skarpt, fann i de alkemiska konsterna en kallelse, ett syfte som knöt hans själ till Tavnis innersta väsen. Under Eolantes ledning fördjupade han sig i förbjudna riken, dansade med outtalade krafter och försökte överskrida den dödliga spiralen.

Deras bemödanden var emellertid inte utan fara. För Tavnis rike, höljt i evig skymning, var ett land där lyckan tynade bort och sorgen blomstrade. Själva luften de andades var spetsad med de fördömdas viskningar och skuggorna som dansade i utkanten av synfältet var inte alltid utan substans. Det var i denna smältdegel av mörker som Mäster Eolande och hans lärjunge försökte tända kunskapens fyrbåk, att genomtränga mörkret med glansen i sina upptäckter.

En ödesdiger afton när Tavnis tvillingmånar hängde lågt och en storm blåste upp i hjärtat av Eldritch-skogen. Avslöjade Eolande för Caius kulmen på deras arbete: Fantasmens elixir. Ett hopkok så kraftfullt att det skulle kunna slita sönder slöjan mellan liv och död och ge den som dricker visioner om en framtid som inte har berättats och ett förflutet som för länge sedan glömts bort. Men en sådan kraft kom med ett pris, för elixiret krävde ett offer – en skärva av den drickandes själ.

Caius, vars ärelystnad hade vuxit sig lika stor som den mörka himlen ovanför, fann sig snärjd av elixirets löfte. I ett ögonblick av hänsynslös åtrå tog han del av den förbjudna drycken, hans ögon lyste av den nyvunna kunskapens eldar. och med avgrundens kalla beröring. De visioner som gavs honom var av obeskrivlig skönhet och ofattbar fasa, en malström av möjligheter som hotade att krossa hans sinne.

Mäster Eolande, som bevittnade sin elevs förvandling, drabbades av en djup sorg. För han visste att den väg Cajus hade valt var en väg av stor makt och större isolering. Den unge mannen som han hade varit mentor för var nu en varelse mellan och mellan, delvis mänsklig, delvis eterisk, för alltid förändrad av elixirets beröring.

Berättelsen om alkemisten och hans elev utspelade sig alltså i Tavnis rike En berättelse vävd av mörkrets och ljusets trådar. Det är en påminnelse om ambitionens pris, kunskapens tyngd och det eviga sökandet efter förståelse i en värld där skuggor härskar och sanningens ljus är lika svårfångat som morgondimman.